Статус на резервациите

CONFIRMED - одобрена
Резервацията е одобрена, все още не е платена Подлежи на автоматично анулиране, ако не бъде платена преди крайния срок След това трябва да изтеглите Вашия...
Tue, 1 юни, 2021 at 1:18 PM
OKTOBUY - приета
Резервацията вече е приета. Издаден е ваучер и фактура. За да ги изтеклите следвайте стъпките - control panel | list reservations | details | слезте...
Mon, 7 юни, 2021 at 12:06 PM
CANCELLED - анулирана
Резервация е анулирана от Вас или автоматично от системата. Преди да се анулира резервацията, се получват предупредителни имейли през определен период от в...
Tue, 1 юни, 2021 at 1:19 PM
PENDING - в очакване
Данните за резервация са изпратени до хотела Изчаква се потвърждение, дори ако плащането е успешно Не се опитвайте да правите нова резервация. Опасност ...
Tue, 1 юни, 2021 at 1:21 PM
REJECTED - отхвърлена резервация
Отхвърлената резервация предполага:  Чакаща резервация, отхвърлена от доставчика. Системата не е успяла да я потвърди - поради системна грешка или грешка...
Sat, 8 май, 2021 at 12:23 AM