Обща информация

Как да създам тикет?
Зъздаването на тикет към нас става по три начина: 1. Чрез нашия уебсайт:  от вашия компютър  от вашето мобилно устройство 2. Докато работите във ва...
Tue, 10 май, 2022 at 6:24 PM
Видове профили в KTP
В Kalina Travel Platform има два вида клиентски профила. prepayment профил - това означава, че всяка една резервация трябва да се плати преди да се по...
Tue, 1 юни, 2021 at 11:02 AM
Банкови сметки - Kalina Travel Platform
Recipient: Kalina Travel OOD in Raiffeisen bank BGN - IBAN: BG62RZBB91551013414507 EUR - IBAN: BG24RZBB91551013414512 BIC - Banc Swift: RZBBBGSF Recipient:...
Thu, 1 юли, 2021 at 4:57 PM
Как да се свържете с нас?
Връзката с нас по всеки един въпрос може да направите като създаете тикет. За повече информация как да направите това моля вижте тук: Създай задача (тикет)...
Tue, 10 май, 2022 at 6:21 PM
Как да процедираме в случай на спешност?
За спешен случай приемаме проблем с резервацията, който трябва да бъде разрешен за по-малко от час. В случай на спешност, ако Ви е възможно, препоръчваме пъ...
Tue, 10 май, 2022 at 5:54 PM