Обща информация

Създай задача (тикет)!
Уважаеми колеги,  Можете да се свържете с нас и да създадете билет:  1. Чрез нашия уебсайт:  от вашия компютър  от вашето мобилно устройство 2. До...
Sat, 30 окт, 2021 at 6:29 PM
Видове профили в KTP
В Kalina Travel Platform има два вида клиентски профила. prepayment профил - това означава, че всяка една резервация трябва да се плати преди да се по...
Tue, 1 юни, 2021 at 11:02 AM
Банкови сметки - Kalina Travel Platform
Recipient: Kalina Travel OOD in Raiffeisen bank BGN - IBAN: BG62RZBB91551013414507 EUR - IBAN: BG24RZBB91551013414512 BIC - Banc Swift: RZBBBGSF Recipient:...
Thu, 1 юли, 2021 at 4:57 PM
Как да се свържете с нас?
Връзката с нас по всеки един въпрос може да направите като създаете тикет ( задача ). За повече информация как да направите това моля вижте тук: Създай зад...
Sun, 16 ян, 2022 at 11:27 AM