Портали

Kalina Travel Support Portal
Kalina Travel Support Portal (KTSP) е централизирана платформа за поддръжка. (support) Имате три възможности да генерирате тикет-задача към нас: 1. Докато ...
Tue, 1 юни, 2021 at 10:39 AM
Kalina Travel Portal
Kalina Travel Platform е туристическа онлайн b2b платформа. Kalina Travel Platform е регистрирана търговска марка на Kalina Travel Ltd., издадена от Служба...
Tue, 1 юни, 2021 at 10:42 AM
Калина Травъл ООД
Калина Травел ООД е компания, създадена съгласно българското законодателство и регистриран туроператор с лиценз номер PKK-01-05822. Банкова сметка: ...
Tue, 27 апр, 2021 at 7:59 PM