Портали

Kalina Travel Support Portal ( KTSP )
Kalina Travel Support Portal (KTSP) е централизирана платформа, която обединява в себе си три модула свързани с обслужването на Kalina Travel Platform. Ба...
Thu, 1 юли, 2021 at 5:41 PM
Kalina Travel Portal ( KTP )
Kalina Travel Platform е туристическа онлайн b2b платформа. Kalina Travel Platform е регистрирана търговска марка на Kalina Travel Ltd., издадена от Служба...
Thu, 1 юли, 2021 at 5:11 PM
Калина Травъл ООД
Калина Травел ООД е компания, създадена съгласно българското законодателство и регистриран туроператор с лиценз номер PKK-01-05822. Калина Травел ООД е собс...
Tue, 20 юли, 2021 at 6:10 PM