Можете да намерите описанието на категориите под картата на мястото на събитието. Понякога имаме само общо описание на местоположението на седалката (като: „Дълга страна“ или „Къса страна“). Ние винаги ще се опитваме да предоставим най-добрите налични билети в рамките на избраната категория, но трябва да имате предвид, че местата може да се намират НАВСЯКЪДЕ в класа. Точните места ще знаете едва при получаване на билетите.