През следващите няколко минути ще получите имейл относно заявката си за покупка. Това не е потвърждение на поръчката и означава само, че ние обработваме потвърждението на вашата поръчка.


Обикновено в рамките на няколко часа и не повече от един работен ден ще получите имейл за потвърждение на поръчката си (или друг отговор относно поръчката ви.

Имейлът за потвърждение съдържа основни подробности и насоки. Моля, прочетете внимателно процедурите, посочени в имейла за потвърждение.

Ако категорията на билета е маркирана като „Незабавно потвърждение“, ще получите имейл за потвърждение в рамките на няколко минути. Сега по-голямата част от билетите са билети за незабавно потвърждение.