Калина Травел ООД е компания, създадена съгласно българското законодателство и регистриран туроператор с лиценз номер PKK-01-05822.


Банкова сметка:


Калина Травъл ООД

BGN - IBAN: BG41UNCR96601020450806
EUR - IBAN: BG88UNCR96601420450800
BIC - Banc Swift: UNCRBGSF