Калина Травел ООД е компания, създадена съгласно българското законодателство и регистриран туроператор с лиценз номер PKK-01-05822. Калина Травел ООД е собственик на Kalina Travel Platform.


Информация за фирмата:


име на фирматаКалина Травъл ООД
ДДС номерBG131010207
МОЛ
Калина Велкова
адресулица Крушева градина 45 Б, София, България


Банкови сметки:


Recipient: Kalina Travel OOD in Raiffeisen bank
BGN - IBAN: BG62RZBB91551013414507
EUR - IBAN: BG24RZBB91551013414512
BIC - Banc Swift: RZBBBGSF

Recipient: Kalina Travel OOD in Pay Sera
If you have a bank account in Pay Sera, use this IBAN: EVP0510002515692

FOR THOSE WHO DOESN'T HAVE AN ACCOUNT IN PAY SERA:
EUR - IBAN: LT023500010002515692

BGN - IBAN:BG57BPBI79421200007400
BIC - Banc Swift: EVIULT2

Recipient: Kalina Travel CZ s.r.o. only for CZECH COMPANIES 
Bank Name: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
CZK IBAN: CZ40 2700 0000 0021 1463 3219
BIC – Banc Swift: BACXCZPP