Отхвърлената резервация предполага: 

  • Чакаща резервация, отхвърлена от доставчика.
  • Системата не е успяла да я потвърди - поради системна грешка или грешка на доставчика. 


Препоръчваме да напарвите нова търсене.