В  Kalina Travel Platform (KTP) можете да платите чрез:


1. Кредитна карта

  • с фирмена кредитна карта.
  • с кредитна карта на вашия клиент - необходимо е да предоставите съгласие, подписано от клиента

Моля, имайте предвид, че нашият виртуален пос терминал (VPT) е в евро!

Това означава, че ако използвате кредитна карта в друга валута, ще се приложи обменният курс съгласно банката Ви.


2.Кредитен лимит  

можете да видите добавения кредитен лимит в горния десен ъгъл на вашия профил.


Можете да гарантирате кредитния си лимит, както следва:

  • с банкова гаранция
  • с банков депозит

Важно: Това е най-удобния начин как можем да работим заедно!


3. Плащане с банков превод

  • Бутон send to root - вижте статията за send to root.
  • Клиенти от Чехия, Унгария, Румъния, България могат да плащат чрез банков трансфер директно по нашата банкова сметка в съответната валута.
  • За всяка отделна резервация можем да генерираме платежен линк който след като го получите да платите директно от Вашата банкова сметка. 


В зависимост от избраната от Вас валута, се генерира и фактурата по тази резервация. 

Ако сте избрали евро фактурата е в евро. Ако сте избрали долари фактурата е в долари.

Ако не виждате Вашата валута, моля свържете се с нас.


За повече информация препоръчваме да прочетете статията Профил на агенцията.