• Контролен панел (Control Panel)
  • Потребителски настройки (Users)
  • Добави оператор (Add Operator)
  • попълнете всички необходими данни
  • Изберете ролята
  • Добави оператор (Add Operator)