• контролен панел (Control Panel)
  • настройки на агенции (agencies)
  • добавяне на нова роля (Add roles)
  • напишете име и описание на ролята 
  • изберете модули, които да зависят от ролята
  • проверете за потвърждение
  • бутон за добавяне на роля (Add rule)

KTP поддържа достъп до роли, което означава, че достъпът до ресурси на приложения се извършва въз основа на привилегии. Набор от права представлява роля. Ролята може да бъде възложена на агенции или оператори.

Можете да използвате тази функция ако желаете Вашите служители да имат подпрофили и различни нива на правомощия; 

ако имате различни офиси и желаете да водите статистика кой офис какъв оборот има в КТП;

ако имате различни отдели - напр. счетоводство, финанси, продажби, резервации - можете да дадете на всеки един от тях различни правомощия, нива на достъп и възможности за работа в KalinaTravelPlatform. 

Организирайте перфектно Вашата туристическа дейност чрез KalinaTravelPlatform.