• контролен панел (Control Panel).
  • надценки & комисионни (markups and commissions).
  • комисионна за обслужване - може да изберете между фиксирана или процентна комисионна.
  • Запазете комисионата (save commissions)- продажните цени ще включват Вашата комисиона.