• Данните за резервация са изпратени до хотела
  • Изчаква се потвърждение, дори ако плащането е успешно
  • Не се опитвайте да правите нова резервация. Опасност от дублиране.
  • От отдел поддръжка на KTP ще се свържат с вас веднага след като получим информация.

Важна забележка:


Процесът на резервация и процесът на плащане са два различни процеса.

Получихме както резервация, така и плащане.

Състоянието на резервацията е в очакване. В момента, в който получим обратна връзка от хотела или доставчика ще ви информираме.


По отношение на плащането, потвърждаваме и плащането. Статусът е платен.

Ако резервацията бъде отказана от хотела, ние ще заредим вашия профил със сумата, която сте платили, и можете да направите нова резервация, без да плащате.