Резервация е анулирана от Вас или автоматично от системата.

Преди да се анулира резервацията, се получват предупредителни имейли през определен период от време.