Резервацията е одобрена, все още не е платена

Подлежи на автоматично анулиране, ако не бъде платена преди крайния срок

След това трябва да изтеглите Вашия ваучер