• Резервацията е одобрена, все още не е платена
  • Подлежи на автоматично анулиране, ако не бъде платена преди крайния срок
  • за клиенти с кредитен лимит е необходимо да натиснат бутона issue voucher и по този начин осъществят плащане
  • След това трябва да изтеглите Вашия ваучер